Poslovanje

Paviljon II

Poslovanje

Paviljon II

U zgradi Paviljona II, u ulici Braće Jerkovića br. 5, nalazi se naša Dnevna bolnica.
U okviru Dnevne bolnice fukcionišu i ambulantno poliklinička služba gde se obavljaju dijagnostički prvi i kontrolni pregledi pacijenata sa usporenim psihomotornim razvojem, pacijenata sa cerebralnom paralizom, kao i pacijenata sa epilepsijom. Nakon pregleda, pacijenti se uključuju u timski habilitacioni program ambulantnog ili stacionarnog tipa, savetuju se odgovarajuća ortopedska pomagala, izdaju neophodni izveštaji za Komisiju za procenu telesnog oštećenja, Komisiju za procenu preostale radne sposobnosti i slično.

Naši ambulantni pacijenti su deca od najmanjeg uzrasta, preko predškolskog i školskog, ali i odrasli pacijenti bez starosnog limita. U Dnevnu bolnicu primamo pacijente od 3. godine života do odraslog doba, bez ograničenja godinama života.

Zbog neophodnosti kontinuiranog lečenja i svakodnevnog prevoza pacijenata, u Dnevnoj bolnici se uglavnom leče pacijenti iz Beograda. U Paviljonu II, uz sale za kinezi i radnu terapiju, imamo i EEG kabinet, kabinet za elektroterapiju, art kabinet, kompjutersku radionicu i sportsku salu.

Stručni tim sačinjavaju:
 • 3 lakara:
  • načelnik službe: dr Zorica Đuričić, neuropsihijatar,epileptolog
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista iz dečije fizijatrije
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 2 psihologa
 • 2 logopeda
 • 2 defektologa
 • 1 socijalni radnik
 • 6 fizioterapeuta
 • 3 radna terapeuta
 • 1 sportski terapeut
 • 10 medicinskih sestara i tehničara, uključujući i EEG tehničara, bolničari, kao i likovni umetnik koji radi sa pacijentima u art kabinetu

U okviru Dnevne bolnice pacijenti su uključeni u obrazovni program u O.Š. „ D. Hercog“, koja radi po redovnom programu, i u O.Š. „M. Matić“ koja radi po specijalnom programu. Pacijentima koji su završili OŠ i nemaju mogućnosti za nastavak školovanja, Dnevna bolnica nudi program profesionalnog usmeravanja i osposobljavanja.
U okviru bolnice u Braće Jerkovića radi i služba za tehničke poslove, naš vešeraj i kuhinja, kao i kotlarnica, koja u toku zimskog perioda greje objekat.

AS1 7946

AS1 7946

AS1 8142

AS1 8142

AS1 4400

AS1 4400