Poslovanje

Paviljon II

Poslovanje

Paviljon II

U zgradi Paviljona II, u ulici Braće Jerkovića br. 5, nalazi se naša Dnevna bolnica.
U okviru Dnevne bolnice fukcionišu i ambulantno poliklinička služba gde se obavljaju dijagnostički prvi i kontrolni pregledi pacijenata sa usporenim psihomotornim razvojem, pacijenata sa cerebralnom paralizom, kao i pacijenata sa epilepsijom. Nakon pregleda, pacijenti se uključuju u timski habilitacioni program ambulantnog ili stacionarnog tipa, savetuju se odgovarajuća ortopedska pomagala, izdaju neophodni izveštaji za Komisiju za procenu telesnog oštećenja, Komisiju za procenu preostale radne sposobnosti i slično.

Naši ambulantni pacijenti su deca od najmanjeg uzrasta, preko predškolskog i školskog, ali i odrasli pacijenti bez starosnog limita. U Dnevnu bolnicu primamo pacijente od 3. godine života do odraslog doba, bez ograničenja godinama života.

Zbog neophodnosti kontinuiranog lečenja i svakodnevnog prevoza pacijenata, u Dnevnoj bolnici se uglavnom leče pacijenti iz Beograda. U Paviljonu II, uz sale za kinezi i radnu terapiju, imamo i EEG kabinet, kabinet za elektroterapiju, art kabinet, kompjutersku radionicu i sportsku salu.

Stručni tim sačinjavaju:
 • 3 lakara:
  • načelnik službe: dr Zorica Đuričić, neuropsihijatar,epileptolog
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista iz dečije fizijatrije
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 2 psihologa
 • 2 logopeda
 • 2 defektologa
 • 1 socijalni radnik
 • 6 fizioterapeuta
 • 3 radna terapeuta
 • 1 sportski terapeut
 • 10 medicinskih sestara i tehničara, uključujući i EEG tehničara, bolničari, kao i likovni umetnik koji radi sa pacijentima u art kabinetu

U okviru Dnevne bolnice pacijenti su uključeni u obrazovni program u O.Š. „ D. Hercog“, koja radi po redovnom programu, i u O.Š. „M. Matić“ koja radi po specijalnom programu. Pacijentima koji su završili OŠ i nemaju mogućnosti za nastavak školovanja, Dnevna bolnica nudi program profesionalnog usmeravanja i osposobljavanja.
U okviru bolnice u Braće Jerkovića radi i služba za tehničke poslove, naš vešeraj i kuhinja, kao i kotlarnica, koja u toku zimskog perioda greje objekat.

AS1 18
AS1 19
AS1 20
AS1 21.
AS1 21
AS1 200
AS1 6558
AS1 202
AS1 203
AS1 205
AS1 206
AS1 207
AS1 208
AS1 5733
AS1 209
AS1 5733
AS1 212
AS1 6580
AS1 214
AS1 49
AS1 216
AS1 52
AS1 218
AS1 219
AS1 220
AS1 222
AS1 223
AS1 6695
AS1 8651
AS1 8652
AS1 8654
AS1 8666