O nama

Naša misija i vizija

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

Vizija i misija

Vizija: stalno usavršavanje svih zaposlenih i praćenje najnovijih trendova radi pružanja što kvalitetnije usluge našim pacijentima u skladu sa usvojenim evropskim standardima, a time i zadržavanje vodeće pozicije u oblasti habilitacije pacijenata obolelih od cerebralne paralize.

Misija: naša misija je briga o pacijentima uz korišćenje savremenih zdravstvenih tehnologija i terapija u skladu sa standardima kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa..

Istorijat

SBCPRN je osnovana pre 60. godina, 10.10.1958. godine kao Centar za cerebralnu paralizu, koji je radio pri IMD. Zbog sve većeg broja pacijenata javila se potreba za osnivanjem samostalne zdravstvene ustanove i izgradnjom objekta u Braće Jerković br. 5, 1960. godine, počeo je sa radom današnji Paviljon II. Od samog osnivanja ustanova se bavila habilitacijom dece ometene cerebralnom paralizom, a otvaranjem objekta u Sokobanjskoj 17a, oktobra 1972. godine današnji Paviljon I, započinje se i sa ranom detekcijom i dijagnostikom cerebralne paralize i drugih pridruženih stanja.

Od januara 1969. godine Centar prerasta u Zavod za cerebralnu paralizu koji funkcioniše u sklopu Instituta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Avgusta 1989. godine Zavod se izdvaja iz Instituta za fizikalnu medicinu rehabilitaciju i funkcioniše kao samostalna organizacija, a 14.10.1997. godine prerasta u Specijalnu bolnicu za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju.