Svaki napredak je nova pobeda, novi razlog za osmeh.

Rastimo zajedno!

Osmehom i znanjem pobeđujemo sve teškoće.
sbcprn image
sbcprn image

Lekari

Pri prvom pregledu lekar dobija podatke od roditelja...

Opširnije
sbcprn image

KINEZITERAPIJA

Habilitacioni tretman dece sa cerebralnom paralizom podrazumeva na prvom mestu kineziterapiju...

Opširnije
sbcprn image

RADNA TERAPIJA

Tretman u trapiji radom podrazumeva individualni rad sa detetom, a kod određenih starosnih grupa sprovodi...

Opširnije
sbcprn image

DEFEKTOLOŠKO LOGOPEDSKA SLUŽBA

Defektolog Specijalne bolnice bavi se otkrivanjem, dijagnostikom, i lečenjem saznajnih (kognitivnih) poremećaja kod dece...

Opširnije
sbcprn image

ODSEK PSIHOLOGIJE

Primenom razvojno dijagnostičkih skala procenjuje se nivo i tok psihomotornog razvoja, sa naglaskom...

Opširnije
sbcprn image

SOCIJALNI RADNIK

Osnovni zadatak socijalnog radnika bolnice jeste stručno i profesionalno odgovorno angažovanje...

Opširnije
sbcprn image

MEDICINSKA SESTRA

Medicinska sestra je nezaobilazni član našeg tima koja vodi celodnevnu brigu o pacijentima...

Opširnije
sbcprn image

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet ...

Opširnije

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

Naša istorija

SBCPRN je osnovana pre 60. godina, 10.10.1958. godine kao Centar za cerebralnu paralizu, koji je radio pri IMD. Zbog sve većeg broja pacijenata javila se potreba za osnivanjem samostalne zdravstvene ustanove i izgradnjom objekta u Braće Jerković br. 5, 1960. godine, počeo je sa radom današnji Paviljon II. Od samog osnivanja ustanova se bavila habilitacijom dece ometene cerebralnom paralizom, a otvaranjem objekta u Sokobanjskoj 17a, oktobra 1972. godine današnji Paviljon I, započinje se i sa ranom detekcijom i dijagnostikom cerebralne paralize i drugih pridruženih stanja.

Od januara 1969. godine Centar prerasta u Zavod za cerebralnu paralizu koji funkcioniše u sklopu Instituta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Avgusta 1989. godine Zavod se izdvaja iz Instituta za fizikalnu medicinu rehabilitaciju i funkcioniše kao samostalna organizacija, a 14.10.1997. godine prerasta u Specijalnu bolnicu za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju.

sbcprn image
PAVILJON I

Sokobanjska 17a, 11040 Beograd

Tel. +381 (0) 11 266 77 55

Fax +381 (0) 11 266 85 80

sbcprn image
PAVILJON II

Braće Jerkovića 5, 11010 Beograd

Tel. +381 (0) 11 2468 111 +381 (0) 11 4230 719

Fax +381 (0) 11 397 43 02

sbcprn image

www.sbcprn.com office@sbcprn.com

žiro račun: 840-564661-56
PIB: 100184296

Direktor:
Dr Mirjana Bošković
telefon: +381 (0) 11 266 79 61