Lekari

LEKARSKI PREGLED:
Pri prvom pregledu lekar dobija podatke od roditelja(stanje majke u toku trudnoće,podaci o porođaju i rizikofaktorima na rođenju),posmatra spontano ponašanje deteta,ispituje tonus mišića i reflekse,izvodi posturalne reakcije koje su vrlo osetljiv pokazatelj stanja centralnog nervnog sistema,procenjuje funkcionalni i motorni status;postavlja dijagnozu i uključuje dete u potrebne terapije.Kontrolni pregledi omogućavaju kontinuirano praćenje psihomotornog razvoja deteta.

AS1 5827
AS1 57
AS1 58
AS1 59
AS1 7974
AS1 7957
AS1 62
AS1 63
AS1 8040
AS1 8043
AS1 8050
AS1 67
AS1 8088
AS1 69
AS1 6682
AS1 71
AS1 4408
AS1 4422
AS1 4426
AS1 6942
AS1 6954
AS1 8657
AS1 8677
AS1 8697
AS1 8707
AS1 9710
AS1 9721