Kineziterapija

  • Habilitacioni tretman dece sa cerebralnom paralizom podrazumeva na prvom mestu kineziterapiju, ali i druge fizikalne terapije (elektro terapija, termoterapija, biofidbaek)
  • U okviru kineziterapije fizioterapeuti primenjuju odgovarajući tretman kroz facilitaciju normalnog psihomotronog razvoja i/ili stimulaciju refleksne lokomocije (tretmani po dr Bobatu i dr Vojti)
  • Na stacionarima pacijentima pružamo i usluge hidroterapije (Habard kada)
  • Habilitacioni tretman dece sa usporenim psihomotrnim razvojem podrazumeva obuku roditelja za stimulativni rad i adekvatno bavljenje sa detetom u kućnim uslovima
AS1 6012
AS1 36
AS1 37
AS1 38
AS1 39
AS1 8083
AS1 41
AS1 6543
AS1 43
AS1 44
AS1 45
AS1 46
AS1 47
AS1 48
AS1 49
AS1 51
AS1 52
AS1 55
AS1 6967
AS1 9726