Kineziterapija

  • Habilitacioni tretman dece sa cerebralnom paralizom podrazumeva na prvom mestu kineziterapiju, ali i druge fizikalne terapije (elektro terapija, termoterapija, biofidbaek)
  • U okviru kineziterapije fizioterapeuti primenjuju odgovarajući tretman kroz facilitaciju normalnog psihomotronog razvoja i/ili stimulaciju refleksne lokomocije (tretmani po dr Bobatu i dr Vojti)
  • Na stacionarima pacijentima pružamo i usluge hidroterapije (Habard kada)
  • Habilitacioni tretman dece sa usporenim psihomotrnim razvojem podrazumeva obuku roditelja za stimulativni rad i adekvatno bavljenje sa detetom u kućnim uslovima
N1

N1

N2

N2

N3

N3

N4

N4