Делатности

Композиција ре/хабилитационог тима

У нашем тиму сваки стручњак има одређену улогу и професионалне задатке за чије су остварење потребна знања из различитих области као и уже усмерена знања из истог професионалног подручја.

Кључни чланови тима, њихове квалификације и улоге су:

Лекари

Лекарски преглед

При првом прегледу лекар добија податке од родитеља (стање мајке у току трудноће, подаци о порођају и ризикофакторима на рођењу), посматра спонтано понашање детета, испитује тонус мишића и рефлексе, изводи постуралне реакције које су врло осетљив показатељ стања централног нервног система, процењује функционални и моторни статус; поставља дијагнозу и укључује дете у потребне терапије. Контролни прегледи омогућавају континуирано праћење психомоторног развоја детета.

Кинезитерапија

Хабилитациони третман деце са церебралном парализом подразумева на првом месту кинезитерапију, али и друге физикалне терапије (електро терапија, термотерапија, биофидбаек).

У оквиру кинезитерапије физиотерапеути примењују одговарајући третман кроз фацилитацију нормалног психомотроног развоја и/или стимулацију рефлексне локомоције (третмани по др Бобату и др Војти).

На стационарима пацијентима пружамо и услуге хидротерапије (Хабард када).

Хабилитациони третман деце са успореним психомоотрним развојем подразумева обуку родитеља за стимулативни рад и адекватно бављење са дететом у кућним условима.

Радна терапија

Третман у терапији радом подразумева индивидуални рад са дететом, а код одређених старосних група спроводи се и рад у групи.

Третман подразумева примену општих и специјализованих РТ поступака, техника и метода за:

Дефектолошко–логопедска служба

Дефектолог специјалне болнице бави се откривањем, дијагностиком и лечењем сазнајних поремећаја у деце (поремећајима опажања, мишљења, упамћивања, учења и расуђивања), али и психомоторним поремећајима — карактеристичним за одређене синдроме и стања праћене моторичким, и менталним дефицитима. У том смислу, дефектолог наше установе ради на хабилитацији, рехабилитацији и едукацији деце са церебралном парализом; али и другим развојно–неуролошким поремећајима.

Дефектолог планира и организује дефектолошки третман на основу процене поремећаја, у зависности од тога да ли се ради о: практогностичким поремећајима, моторном дебилитету, поремећајима развојног несклада, интелектуалној инсуфицијенцији итд.

Дефектолошки третман се реализује применом различитих дефектолошких процедура у раду са децом:

Дефектолог установе, кроз едукативне процедуре, организује и реализује одређене облике окупационе терапије одраслих корисника наших услуга — у објекту дневне болнице.

Дефектолог је члан стручног тима установе, и осим у горе наведеном, учествује у изради дефектолошких налаза и саветодавном раду .

Логопед специјалне болнице ради на превенцији, детекцији, дијагностици и лечењу говорно–језичких поремећаја у деце са церебралном парализом и другим развојно–неуролошким поремећајима.

Логопед саветује родитеље (пратиоце) за рад са пацијентима у ванинституционалним условима.

У раду логопед користи различите дијагностичке тестове, едукативне сетове и логопедске апарате.

Логопед је члан стручног тима установе и учествује у изради стручних налаза.

Одсек за психологију

Делатност Одсека за психологију

У Одсеку за психологију можете обавити амбулантни клинички преглед и консултацију психолога. Корисници наших услуга су деца и одрасли са церебралном парализом и свим осталим неуроразвојним дијагнозама, као и чланови њихових породица. Сву децу код које постоји анамнестички или симптоматски ризик за појаву развојних одступања, наш лекар ће упутити на превентивни психолошки преглед. Препоручујемо и осталим родитељима да, уколико имају бриге или сумње у вези са развојем свог детета, обаве специјалистички тимски преглед у нашој установи. Обављамо и услуге психолошке процене, саветовања и третмана са пацијентима на стационарним одељењима и у Дневној болници.

Наши психолози су специјализовани за обављање следећих делатности:

Шта пацијенти и родитељи могу да добију од нас?

Заказивање прегледа

Први психолошки преглед се обавља према интерном упуту нашег лекара.

Контролне прегледе заказује психолог или наш надлежни лекар.

Психолошко тестирање и сложеније психодијагностичке процедуре за децу старију од две године се обавезно заказују у непосредном договору са психологом.

Сокобањска 17а
11040 Београд
телефон: +381 (0)11 266 77 55, локал 121 и 119

Браће Јерковић 5
11010 Београд
телефон: +381 (0)11 2468 111

е–пошта: psiholozi@sbcprn.com

Социјални радник

Основни задатак социјалног радника болнице јесте стручно и професионално одговорно ангажовање на пословима из домена социјалног рада, а у складу са важећим законским прописима. Кроз пажљив одабир, а затим и коришћењем најадекватнијих метода, социјални радник усмерава пацијенте и њихове породице у правцу остваривања постојеће социјалне здравствене заштите и права.

Крајњи циљ службе социјалног рада је да у раду са пацијентима и родитељима постигнемо највиши ниво лечења, али и социјализације и партиципације пацијената са церебралном парализом у породицу и друштво.

Медицинска сестра

Медицинска сестра је незаобилазни члан нашег тима која води целодневну бригу о пацијентима који су сами примљени у болницу. Брине о њиховој личној хигијени, исхрани, редовном одласку на све терапије и праћењу њиховог педијатријског стања.

Стоматолошка ординација

© 2024 Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију (СБЦПРН) Веб дизајн и програмирање Тацит