Poslovanje

Paviljon I

Poslovanje

Paviljon I
Ambulantno poliklinička služba

U okviru ove službe timski rad se odvija u dva objekta (Pav I i Pav II).
Primaju se pacijenti na prve i kontrolne preglede, prate se anamnestički i simptomatski rizične bebe,kao i deca sa drugim poremećajima u razvoju, sprovodi se detekcija i rani tretman deteta; planira se i zakazuje prijem na stacionare „A“ i „B“. Po potrebi se rade dopunski dijagnostički pregledi kao UZ CNS-a, UZ kukova, EEG snimanja.

Pedijatri daju korisne savete roditeljima, procenjuju stanje deteta i daju saglasnost za sprovođenje kinezi tretmana, obavljaju svakodnevne vizite i preglede dece na stacionaru.

U okviru APS Paviljona I rade:
 • 3 lekara- specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije:
  • načelnik službe dr Snežana Gajić-Jovanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista iz dečije fizijatrije
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 1 dečiji neurolog
 • 2 pedijatra
 • 1 stomatolog-specijalista iz dečije preventivne stomatologije
 • 15 fizioterapeuta
 • 3 radna terapeuta
 • 2 logopeda
 • 1 defektologa
 • 5 psihologa
 • 1 socijalni radnik
 • 6 medicinskih sestara

Konsultativne preglede obavljaju 1 ortoped i 1 radiolog (UZ CNS-a, UZ kukova).
U okviru APS funkcioniše i stomatološka ordinacija koju čine 1 stomatolog-specijalista dečije preventivne stomatologije i 1 medicinska sestra.

Zahvaljujući visokostručnom radu sa pacijentima, njihov broj se iz godine u godinu povećava, što nas obavezuje na dalja usavršavanja i stalno praćenje novih trendova iz oblasti cerebralne paralize i dečije neurologije.

Stacionarna služba „A“

Prima na stacionarno lečnje prvenstveno pacijente od 7-18 godina radi sprovođenja redovnog habilitacionog tretmana i edukacije (bilo po specijalnom ili redovnom programu). Poslednjih godina, zbog inkluzije pacijenata u zdravu sredinu u mestu boravka, ovih pacijenata je sve manje pa smo počeli da primamo i decu sa majkama uzrasta 5-7 godina radi obavezne predškolske pripreme.

Takođe imamo dva boksa za smeštaj najmlađih pacijenata sa majkama, koji se primaju radi njihove obuke za rad i bavljenje sa detetom u kućnim uslovima.

Stručni tim sačinjavaju:
 • 3 lekara-specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije
  • načelnik službe: dr Tatajana Arežina, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista iz dečije fizijatrije
  • 1 lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 6 fizioterapeuta
 • 3 radna terapeuta
 • 2 logopeda
 • 2 defektologa
 • 19 medicinskih sestara

Svakodnevno se prave pedijatrijske vizite, psiholozi pored individualnih tretmana organizuju i kompjuterske i psihološke radionice, a socijalni radnik pomaže pri ostavarivanju prava pacijenata.

Stacionarna služba „B“

Bavi se dijagnostikom i ranim tretmanom pacijenata od 10 meseci do 4 godine; na stacionar se primaju sama deca u boravak, ili sa majkama (kapacitet je 30 postelja).

Stručni tim sačinjavaju:
 • 3 lekara :
  • načelnik službe: dr Snežana Bugarić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečiji fizijatar
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije, magistar medicinskih nauka
  • 1 lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 6 fizioterapeuta
 • 3 radna terapeuta
 • 2 logopeda
 • 2 defektologa
 • 14 medicinskih sestara

Svakodnevno se obavljaju pedijatrijske vizite, psiholozi organizuju rad sa majkama, a socijalni radnik pomaže u ostvarivanju svih prava pacijenata i roditelja.

U okviru Paviljona I radi i Služba za administrativno - pravne, ekonomsko-finansijske i opšte poslove.

AS1 18

AS1 18

AS1 19

AS1 19

AS1 20

AS1 20

AS1 21.

AS1 21.

AS1 21

AS1 21

AS1 200

AS1 200

AS1 6558

AS1 6558

AS1 202

AS1 202

AS1 203

AS1 203

AS1 205

AS1 205

AS1 206

AS1 206

AS1 207

AS1 207

AS1 208

AS1 208

AS1 5733

AS1 5733

AS1 209

AS1 209

AS1 5733

AS1 5733

AS1 212

AS1 212

AS1 6580

AS1 6580

AS1 214

AS1 214

AS1 49

AS1 49

AS1 216

AS1 216

AS1 52

AS1 52

AS1 218

AS1 218

AS1 219

AS1 219

AS1 220

AS1 220

AS1 222

AS1 222

AS1 223

AS1 223

AS1 6695

AS1 6695

AS1 8651

AS1 8651

AS1 8652

AS1 8652

AS1 8654

AS1 8654

AS1 8666

AS1 8666