Poslovanje

Paviljon I

Poslovanje

Paviljon I
Ambulantno poliklinička služba

U okviru ove službe timski rad se odvija u dva objekta (Pav I i Pav II).
Primaju se pacijenti na prve i kontrolne preglede, prate se anamnestički i simptomatski rizične bebe,kao i deca sa drugim poremećajima u razvoju, sprovodi se detekcija i rani tretman deteta; planira se i zakazuje prijem na stacionare „A“ i „B“. Po potrebi se rade dopunski dijagnostički pregledi kao UZ CNS-a, UZ kukova, EEG snimanja.

Pedijatri daju korisne savete roditeljima, procenjuju stanje deteta i daju saglasnost za sprovođenje kinezi tretmana, obavljaju svakodnevne vizite i preglede dece na stacionaru.

U okviru APS Paviljona I rade:
 • 3 lekara- specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije:
  • načelnik službe dr Snežana Gajić-Jovanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista iz dečije fizijatrije
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 1 dečiji neurolog
 • 2 pedijatra
 • 1 stomatolog-specijalista iz dečije preventivne stomatologije
 • 15 fizioterapeuta
 • 3 radna terapeuta
 • 2 logopeda
 • 1 defektologa
 • 5 psihologa
 • 1 socijalni radnik
 • 6 medicinskih sestara

Konsultativne preglede obavljaju 1 ortoped i 1 radiolog (UZ CNS-a, UZ kukova).
U okviru APS funkcioniše i stomatološka ordinacija koju čine 1 stomatolog-specijalista dečije preventivne stomatologije i 1 medicinska sestra.

Zahvaljujući visokostručnom radu sa pacijentima, njihov broj se iz godine u godinu povećava, što nas obavezuje na dalja usavršavanja i stalno praćenje novih trendova iz oblasti cerebralne paralize i dečije neurologije.

Stacionarna služba „A“

Prima na stacionarno lečnje prvenstveno pacijente od 7-18 godina radi sprovođenja redovnog habilitacionog tretmana i edukacije (bilo po specijalnom ili redovnom programu). Poslednjih godina, zbog inkluzije pacijenata u zdravu sredinu u mestu boravka, ovih pacijenata je sve manje pa smo počeli da primamo i decu sa majkama uzrasta 5-7 godina radi obavezne predškolske pripreme.

Takođe imamo dva boksa za smeštaj najmlađih pacijenata sa majkama, koji se primaju radi njihove obuke za rad i bavljenje sa detetom u kućnim uslovima.

Stručni tim sačinjavaju:
 • 3 lekara-specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije
  • načelnik službe: dr Tatajana Arežina, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista iz dečije fizijatrije
  • 1 lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 6 fizioterapeuta
 • 3 radna terapeuta
 • 2 logopeda
 • 2 defektologa
 • 19 medicinskih sestara

Svakodnevno se prave pedijatrijske vizite, psiholozi pored individualnih tretmana organizuju i kompjuterske i psihološke radionice, a socijalni radnik pomaže pri ostavarivanju prava pacijenata.

Stacionarna služba „B“

Bavi se dijagnostikom i ranim tretmanom pacijenata od 10 meseci do 4 godine; na stacionar se primaju sama deca u boravak, ili sa majkama (kapacitet je 30 postelja).

Stručni tim sačinjavaju:
 • 3 lekara :
  • načelnik službe: dr Snežana Bugarić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečiji fizijatar
  • 1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije, magistar medicinskih nauka
  • 1 lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 6 fizioterapeuta
 • 3 radna terapeuta
 • 2 logopeda
 • 2 defektologa
 • 14 medicinskih sestara

Svakodnevno se obavljaju pedijatrijske vizite, psiholozi organizuju rad sa majkama, a socijalni radnik pomaže u ostvarivanju svih prava pacijenata i roditelja.

U okviru Paviljona I radi i Služba za administrativno - pravne, ekonomsko-finansijske i opšte poslove.

AS1 1
AS1 2
AS1 3
AS1 5
AS1 7
AS1 11
AS1 12
AS1 13
AS1 14
AS1 15
AS1 105JPG
AS1 105
AS1 106
AS1 7938
AS1 5951
AS1 109
AS1 110
AS1 8139
AS1 8080
AS1 5983
AS1 115
AS1 8037
AS1 5969
AS1 119
AS1 120
AS1 122
AS1 123
AS1 124