Odsek psihologije

Primenom razvojno dijagnostičkih skala procenjuje se nivo i tok psihomotornog razvoja, sa naglaskom na praćenje razvoja pojedinih funkcija, već na uzrastu deteta od nekoliko nedelja. Kod starije dece i odraslih, kroz kvalitativnu i kvantitativnu analizu testovnog postignuća, ispituje se razvoj, struktura i dinamika kognitivnih i ostalih psihičkih funkcija. Nakon utvrđivanja postojanja disharmoničnog razvoja primenjuju se odgovarajuće korektivne i stimulativne mere.

Savetodavno – terapijskim radom obuhvaćeni su roditelji, deca školskog uzrasta, adolescenti i odrasle osobe obolele od cerebralne paralize. U radu sa roditeljima nagasak je na obuci za podsticanje psihomotornog razvoja, kao i razvoja socijalne zrelosti samostalnosti deteta. Kroz indvidualni ili grupni tretman roditeljima se daje podrška u prihvatanju i razumevanju detetovih potreba, kao i u prevazilaženju ličnih, bračnih ili porodičnih problema.

U habilitaciji osoba obolelih od cerebralne paralize, pored individualnih tretmana, kao jedan od oblika grupnog rada koriste se psihološke radionice, kojima su obuhvaćeni raznovrsni aspekti psihosocijalne dimenzije razvoja, kako u primarnoj porodici, tako i u širem socijalnom okruženju. Kroz kompjuterske radionice, posebno se stimulišu kognitivne sposobnosti i senzomotorne veštine.