Socijalni radnik

Osnovni zadatak socijalnog radnika bolnice jeste stručno i profesionalno odgovorno angažovanje na poslovima iz domena socijalnog rada, a u skladu sa važećim zakonskim propisima. Kroz pažljiv odabir, a zatim i korišćenjem najadekvatnijih metoda, socijalni radik usmerava pacijente i njihove porodice u pravcu ostvarivanja postojeće socijalne zdravstvene zaštite i prava.

Krajnji cilj službe socijalnog rada je da u radu sa pacijentima i roditeljima postignemo najviši nivo lečenja, ali i socijalizacije i participacije pacijenata sa cerebralnom paralizom u porodicu i društvo.