Medicinska sestra

Medicinska sestra je nezaobilazni član našeg tima koja vodi celodnevnu brigu o pacijentima koji su sami primljeni u bolnicu. Brine o njihovoj ličnoj higijeni,ishrani, redovnom odlasku na sve terapije i praćenju njihovog pedijatrijskog stanja.

AS1 5827

AS1 5827

AS1 57

AS1 57

AS1 58

AS1 58

AS1 59

AS1 59

AS1 7974

AS1 7974

AS1 7957

AS1 7957

AS1 62

AS1 62

AS1 63

AS1 63

AS1 8040

AS1 8040

AS1 8043

AS1 8043

AS1 8050

AS1 8050

AS1 67

AS1 67

AS1 8088

AS1 8088

AS1 69

AS1 69

AS1 6682

AS1 6682

AS1 71

AS1 71

AS1 4408

AS1 4408

AS1 4422

AS1 4422

AS1 4426

AS1 4426

AS1 6942

AS1 6942

AS1 6954

AS1 6954

AS1 8657

AS1 8657

AS1 8677

AS1 8677

AS1 8697

AS1 8697

AS1 8707

AS1 8707

AS1 9710

AS1 9710

AS1 9721

AS1 9721