Medicinska sestra

Medicinska sestra je nezaobilazni član našeg tima koja vodi celodnevnu brigu o pacijentima koji su sami primljeni u bolnicu. Brine o njihovoj ličnoj higijeni,ishrani, redovnom odlasku na sve terapije i praćenju njihovog pedijatrijskog stanja.

AS1 73
AS1 5961
AS1 8036
AS1 76
AS1 4412
AS1 4413
AS1 4414
AS1 4418