Pomoć pacijentima

Prijem pacijenata u bolnicu

Prvi ambilantni pregledi se zakazuju preko IZIS-a, a kontrolni telefonom, lično sa ordinirajućim lekarom. Pacijenti koji su planirani za prijem na stacionar „A“ i „B“ se upisuju u knjigu čekanja i telefonom pozivaju kog datuma da dođu sa overenim uputom od nadležnog fonda (koji je potreban i za majku, ako se prima kao pratilac).
Prijem se vrši svakog radnog dana od 07-13h

Participacija za pojedine usluge

Participacija u našoj bolnici se naplaćuje samo odraslim licima koji koriste usluge našeg kabineta za elektroterapiju, akupunkturu, za plasiranje kinezitejping traka (po propisanom cenovniku koji je odobrio UO bolnice).

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o kućnom redu je istaknut na vidnom mestu u bolnici. Majkama pratiljama se uručuje pri prijemu na odeljenje radi boljeg ostvarivanja zdravstvenih usluga i većeg stepena bezbednosti pacijenata (njihove dece).

Zaštita prava pacijenata

Na vidnim mestima u bolnici su plakati sa imenom i sedištem zaštitnika prava osiguranih lica i savetnika za zaštitu prava pacijenata.

Zaštitnik prava osiguranih lica

dr Vlada Predić
RFZO Srbije (montažni objekat)

Savetnik za zaštitu prava pacijenata

ul. Tiršova br.1 , prizemlje, kancelarija br.9

Odluka o radnom vremenu

Sadržana je u Statutu bolnice

U skladu sa Odlukom o radnom vremenu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, Ambulantno poliklinička služba u Paviljonu

I, počev od 08.03.2021. godine, radi svakog radnog dana, od 07-20h (sem subote, nedelje i državnog praznika).

Stacionarne službe „A“ i „B“ rade 24h tokom cele godine.

Dnevni boravak i Dnevna bolnica u Paviljonu II rade od 07-17h, ambulantno poliklinička služba od 07-14h, izuzev korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora tokom leta, o čemu se pacijenti blagovremeno obaveštavaju.