Pomoć pacijentima

Prijem pacijenata u bolnicu

Prvi ambulantni pregledi se zakazuju preko IZIS–a, a kontrolni telefonom, lično sa ordinirajućim lekarom. Pacijenti koji su planirani za prijem na stacionar „A” i „B” se upisuju u knjigu čekanja i telefonom pozivaju kog datuma da dođu sa overenim uputom od nadležnog fonda (koji je potreban i za majku, ako se prima kao pratilac).

Prijem se vrši svakog radnog dana od 7 do 13 časova.

Participacija za pojedine usluge

Participacija u našoj bolnici se naplaćuje samo odraslim licima koji koriste usluge našeg kabineta za elektroterapiju, akupunkturu, za plasiranje kinezitejping traka (po propisanom cenovniku koji je odobrio UO bolnice).

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o kućnom redu je istaknut na vidnom mestu u bolnici. Majkama pratilјama se uručuje pri prijemu na odelјenje radi bolјeg ostvarivanja zdravstvenih usluga i većeg stepena bezbednosti pacijenata (njihove dece).

Zaštita prava pacijenata

Na vidnim mestima u bolnici su plakati sa imenom i sedištem zaštitnika prava osiguranih lica i savetnika za zaštitu prava pacijenata.

Zaštitnik prava osiguranih lica

dr Vlada Predić
Savetnik za zaštitu prava pacijenata
RFZO Srbije (montažni objekat)
Tiršova 1, prizemlјe, kancelarija br. 9

Odluka o radnom vremenu

Odluka je sadržana u Statutu bolnice.

U skladu sa Odlukom o radnom vremenu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, Ambulantno poliklinička služba u Pavilјonu I, počev od 08.03.2021. godine, radi svakog radnog dana, od 7 do 20 časova (sem subote, nedelјe i državnog praznika).

Stacionarne službe „A” i „B” rade 24 časa tokom cele godine.

Dnevni boravak i Dnevna bolnica u Pavilјonu II rade od 7 do 17 časova, ambulantno poliklinička služba od 7 do 14 časova, izuzev korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora tokom leta, o čemu se pacijenti blagovremeno obaveštavaju.

© 2024 Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju (SBCPRN) Veb dizajn i programiranje Tacit