Помоћ пацијентима

Пријем пацијената у болницу

Први амбулантни прегледи се заказују преко ИЗИС–а, а контролни телефоном, лично са ординирајућим лекаром. Пацијенти који су планирани за пријем на стационар „А” и „Б” се уписују у књигу чекања и телефоном позивају ког датума да дођу са овереним упутом од надлежног фонда (који је потребан и за мајку, ако се прима као пратилац).

Пријем се врши сваког радног дана од 7 до 13 часова.

Партиципација за поједине услуге

Партиципација у нашој болници се наплаћује само одраслим лицима који користе услуге нашег кабинета за електротерапију, акупунктуру, за пласирање кинезитејпинг трака (по прописаном ценовнику који је одобрио УО болнице).

Правилник о кућном реду

Правилник о кућном реду је истакнут на видном месту у болници. Мајкама пратиљама се уручује при пријему на одељење ради бољег остваривања здравствених услуга и већег степена безбедности пацијената (њихове деце).

Заштита права пацијената

На видним местима у болници су плакати са именом и седиштем заштитника права осигураних лица и саветника за заштиту права пацијената.

Заштитник права осигураних лица

др Влада Предић
Саветник за заштиту права пацијената
РФЗО Србије (монтажни објекат)
Тиршова 1, приземље, канцеларија бр. 9

Одлука о радном времену

Одлука је садржана у Статуту болнице.

У складу са Одлуком о радном времену здравствених установа чији је оснивач Република Србија, Амбулантно поликлиничка служба у Павиљону I, почев од 08.03.2021. године, ради сваког радног дана, од 7 до 20 часова (сем суботе, недеље и државног празника).

Стационарне службе „А” и „Б” раде 24 часа током целе године.

Дневни боравак и Дневна болница у Павиљону II раде од 7 до 17 часова, амбулантно поликлиничка служба од 7 до 14 часова, изузев коришћења колективног годишњег одмора током лета, о чему се пацијенти благовремено обавештавају.

© 2024 Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију (СБЦПРН) Веб дизајн и програмирање Тацит