Aktuelno

Procena razvoja prevremeno rođene dece sa faktorima rizika primenom Bejli skale

Prevremeno rođeno dete

Od početka 2023. godine u okviru Odseka za psihologiju se odvija program praćenje prevremeno rođene dece sa višestrukim faktorima rizika primenom Bejli skale za procenu razvoja male dece i odojčadi (Bayley Scales Of Infant and Toddler Development III). Bejli skala je najčešće korišćeni instrument u svetu za psihodijagnostiku ranog razvoja. Primenjuje se već od prvih meseci života bebe, odnosno od najranijeg korigovanog uzrasta prevremeno rođene dece. Ova instrument omogućava ranu detekciju odstupanja od za detetov uzrast očekivanog razvoja motoričkih, saznajnih, govorno–jezičkih i socijalno–emocionalnih funkcija odojčadi i male dece do uzrasta od 3 i po godine. Takođe, primenom Bejli skale imamo uvid u napredovanje razvoja deteta i efekte primenjenih stimulativnih tretmana u našoj ustanovi.

© 2024 Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju (SBCPRN) Veb dizajn i programiranje Tacit