Aktuelno

 1. SBCPRN

  Uvođenje NIH Toolbox instrumenta

  U našoj ustanovi se priprema pionirski pilot projekat primene kognitivnih testova NIH Toolbox instrumenta Američkog instituta za zdravlјe (NIH — National Institutes of Health), na uzrastu dece i mladih do 18 godina. U pitanju je multidimenzionalni digitalni skup alata, odnosno suptestova, namenjenih…

  Opširnije

 2. SBCPRN

  Ispitivanje zadovolјstva pacijenta i zaposlenih

  Tokom novembra 2022. godine u SBCPRN je obavlјeno ispitivanje zadovolјstva stacionarnih i ambulantnih pacijenata prema metodologiji Instituta za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Na uzorku od 68 pacijenata ambulantni korisnici naših zdravstvenih usluga su nas ocenili opštom…

  Opširnije

 3. SBCPRN

  Procena spontane pokretlјivosti kod odojčadi

  Procena spontane pokretlјivosti (General Movements Assessment) je neinvazivna, senzitivna, visoko prediktivna metoda za ranu detekciju neuroloških smetnji koje mogu dovesti do cerebralne paralize i drugih razvojnih poremećaja. Procena se obavlјa kod prevremeno rođene dece, kao i kod beba sa…

  Opširnije

 4. SBCPRN

  Izdavačka delatnost

  Zavod za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, 35 godina rada, Beograd 1994. godina. Detinjstvo, habilitacija, integracija, Beograd 1997. Cerebralna paraliza — Razmere problema pridruženi poremećaji, Beograd 1998. Hemiplegije jednostrane slabosti tela u razvojnom periodu,…

  Opširnije

 5. Дечији ортопед и радиолог

  Dečiji ortoped i radiolog

  SBCPRN ima skloplјene ugovore o dopunskom radu sa dečijim ortopedom dr sci. med Zoranom Paunovićem, i radiologom Prim dr Slobodanom Gazikalovićem, stručnjacima sa Instituta za majku i dete „Dr Vukan Čupić” u Beogradu, time su stvoreni uslovi za efikasniji rad multidisciplinarnog tima za re/habilitaciju…

  Opširnije

 6. Сколиоза

  Tim za skoliozu

  U SBCPRN formiran je tim za skoliozu od februara 2022. godine. Članovi tima za skoliozu su specijalista fizikalne i rehabilitacione medicine, ortoped, fizioterapeut i ortotičar. Tim radi svake srede u nedelјi. Koordinator tima je dr Sanja Dimitrijević, završila je više edukacija ISST Instituta…

  Opširnije

 7. Аутизам

  Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma

  U okviru Odseka za psihologiju SBCPRN obavlјena je obuka psihologa za primenu Opservacijskog protokola za dijagnostiku autizma (ADOS 2 — Autism Diagnostic Observation Schedule 2). ADOS 2 predstavlјa najsloženiji sveobuhvatni instrument za dijagnostiku poremećaja iz autističnog spektra kod svih…

  Opširnije

 8. Превремено рођено дете

  Procena razvoja prevremeno rođene dece sa faktorima rizika primenom Bejli skale

  Od početka 2023. godine u okviru Odseka za psihologiju se odvija program praćenje prevremeno rođene dece sa višestrukim faktorima rizika primenom Bejli skale za procenu razvoja male dece i odojčadi (Bayley Scales Of Infant and Toddler Development III). Bejli skala je najčešće korišćeni instrument…

  Opširnije

 9. Клиничка истраживања

  Klinička istraživanja

  Osnovan je multidisciplinarni stručni tim SBCPRN za sprovođenje kliničkih studija u cilјu uspešnog sprovođenje predviđenih istraživanja. Ovaj tim obuhvata različite uloge i ekspertize kako bi se pokrili različiti aspekti studija: dizajn istraživanja, izbor učesnika, vođenje istraživanja…

  Opširnije

 10. Семинар

  Fragilni X seminar

  U Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, u okviru programa kontinuirane edukacije, 29. septembra 2023. održan je seminar Rano prepoznavanje, tretman i praćenje dece sa fragilnim X sindromom. Ovaj seminar je, pod brojem A-1-873/23, akreditovan kao nacionalni kurs…

  Opširnije

 11. Сарадња

  Ugovor o saradnji sa Klinikom za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

  SBCPRN ima skloplјen ugovor o poslovno–tehničkoj saradnji sa Klinikom za dečiju neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu čime je omogućena bolјa dostupnost zdravstvene zaštite za pacijente naše ustanove, pre svega efikasnije zakazivanje pregleda kod dečijeg neurologa i dečijeg psihijatra.

  Opširnije

 12. Фрагилни X синдром

  Ambulanta za fragilni X sindrom

  Bolnica je prepoznata na međunarodnom nivou kao centralna ustanova u Jugoistočnoj Evropi za rano prepoznavanje, dijagnostiku i terapiju osoba sa poremećajima vezanim za fragilni X (pre svega, fragilni X sindrom). U okviru ustanove osnovan je Centar/Ambulanta za fragilni X koja je prepoznata…

  Opširnije

 13. Ботулин

  Primena botulin toksina tip A

  U SBCPRN se već više od dve decenije unazad sprovodi cilјana terapija botulinum toksinom tip A u cilјu smanjenja spastičnosti u specifičnim mišićnim regijama i pobolјšanju funkcionalne pokretlјivosti pacijenata.

  Opširnije

© 2024 Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju (SBCPRN) Veb dizajn i programiranje Tacit