Aktuelno

Ambulanta za fragilni X sindrom

Fragilni X sindrom

Bolnica je prepoznata na međunarodnom nivou kao centralna ustanova u Jugoistočnoj Evropi za rano prepoznavanje, dijagnostiku i terapiju osoba sa poremećajima vezanim za fragilni X (pre svega, fragilni X sindrom). U okviru ustanove osnovan je Centar/Ambulanta za fragilni X koja je prepoznata od Američke fondacije za fragilni X (National Fragile X Foundation). Informacije o međunarodnoj prepoznatosti našeg tima u ovoj oblasti možete pronaći na: fragilex.org/professional-resources/fragile-x-clinics/international-support-clinics/. Ambulanta za fragilni X raspolaže svim neophodnim resursima kako bi se osobama sa fragilnim X i njihovim porodicama pristupilo na najsavremeniji način.

Ovo je mesto gde možete da dobijete najsavremenije preporuke vezane za fragilni X. Pristup je multidisciplinaran, te tim uklјučuje medicinske stručnjake iz različitih oblasti (pedijatar, fizijatar, dečiji neurolog, dečiji psihijatar, genetičar, klinički psiholog, defektolog, logoped, socijalni radnik, i dr). Svako sa postavlјenom dijagnozom ili sumnjom na fragilni X prolazi timsku evaluaciju. Na čelu tima je prof. dr Dragana Protić, specijalista kliničke farmakologije, međunarodno priznat stručnjak u oblasti fragilnog X, s impozantnim naučnim i stručnim radom i referencama u ovoj oblasti, koja je istovremeno i član međunarodnog Konzorcijuma za fragilni X (The Fragile X Clinical & Research Consortium). Pored porodica iz Srbije, tim za fragilni X je dostupan i porodicama i pacijentima iz celog regiona i Evrope.

© 2024 Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju (SBCPRN) Veb dizajn i programiranje Tacit