Aktuelno

Procena spontane pokretlјivosti kod odojčadi

SBCPRN

Procena spontane pokretlјivosti (General Movements Assessment) je neinvazivna, senzitivna, visoko prediktivna metoda za ranu detekciju neuroloških smetnji koje mogu dovesti do cerebralne paralize i drugih razvojnih poremećaja. Procena se obavlјa kod prevremeno rođene dece, kao i kod beba sa višestrukim faktorima rizika za odstupanje od neurotipičnog razvoja. Procena se obavlјa na osnovu video snimka bebe u trajanju od 3 do 5 minuta napravlјenom prilikom dolaska u bolnicu ili kod kuće uz pismeni pristanak roditelјa. Beba treba da leži na leđima u pelenama (ili bodiju, ali da su ruke i noge slobodne), da je budna i mirna. Analizom spontane motorike identifikuju se deca pod visokim rizikom za razvoj kliničke slike cerebralne paralize. Deca se potom uklјučuju u rani habilitacioni tretman i timsko medicinsko praćenje, čime se potencijalno omogućavaju bolјi rezultati za dete i porodicu.

U cilјu unapređenja rane detekcije neurorazvojnih poremećaja u SBCPRN je u planu otvaranje odelјenja za primenu tehnike procene opšte pokretlјivosti odojčadi koju će obavlјati naš lekar fizijatar kvalifikovan za primenu ove metode, dr Dubravka Radulović. Metodom za procenu spontane pokretlјivosti beba po Prechtl–u se bavi od 2016. godine kada je završila osnovni kurs u Pizi, Italija, potom tokom studijskog boravka na neonatološkom odelјenju Univerziteta u Gracu 2017.godine pod mentorstvom dr Jasmin Pansy unapredila znanje iz ove metode, a 2023.godine U Berlinu završila naprednu obuku pod mentorstvom prof. Christae Einspieler. U organizaciji Akademije Ottenstein učestvuje u redovnim supervizijskim sastancima.

© 2024 Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju (SBCPRN) Veb dizajn i programiranje Tacit