Organi upravljanja

Organi upravlјanja Specijalne bolnice za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju su:

 1. VD direktora

  • Mr sc. med. dr Danijela Baščarević, specijalista fizikalne i rehabilitacione medicine

  Pomoćnici direktora

  • Dr Velibor Novićević, specijalista pedijatar, pomoćnik direktora za medicinske poslove
  • Jugoslav Stevanović, diplomirani ekonomista, pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
 2. Upravni odbor

  • Predrag Vidović, doktor defektoloških nauka, zamenik predsednika
  • Stefan Mirčić, diplomirani pravnik, član
  • Ivana Stošić, doktor bioloških nauka, član
  • Dubravka Nikolić, viša medicinska sestra, član
  • Dr Snežana Bugarić, supspecijalista dečije fizijatrije, član
 3. Nadzorni odbor

  • Miroslav Stajić, specijalista medicinske mikrobiologije, predsednik
  • Marko Nikolić, diplomirani pravnik, član
  • Milena Vitorović, diplomirani farmaceut — medicinski biohemičar, član
  • Dr Sanja Ostojić, specijalista pedijatar, član

Stručni organi Specijalne bolnice za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju su:

 1. Stručni savet

  • Dr sc. med. Sanja Dimitrijević, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, predsednik
  • Dr Snežana Gajić–Jovanović, specijalista fizikalne i rehabilitacione medicine, zamenik predsednika
  • Dr Sanja Ostojić, specijalista pedijatar, član
  • Dr Jovana Marković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, član
  • Marija Bojčić Ranković, diplomirani psiholog, član
  • Vesna Marjanović, specijalista strukovna medicinska sestra, glavna sestra Bolnice, prisustvuje sastancima i učestvuje u radu
 2. Etički odbor

  • Dr Jelena Pešut, supspecijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, predsednik
  • Dr Snežana Gajić–Jovanović, specijalista fizikalne i rehabilitacione medicine, član
  • Dr Andrijana Dikić, specijalista preventivne i dečje stomatologije, član
  • Dušan Vuković, diplomirani socijalni radnik, član
 3. Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite

  • Saša Nikolić, specijalista medicinske psihologije, predsednik
  • Lidija Banjac, doktor defektoloških nauka, zamenik predsednika
  • Dr Dubravka Radulović, supspecijalista dečje fizijatrije, član
  • Dr Snežana Gajić–Jovanović, specijalista fizikalne i rehabilitacione medicine, član
  • Sanja Petrović, diplomirani logoped, član
  • Suzana Matović, specijalista strukovna medicinska sestra, prisustvuje sastancima i učestvuje u radu
© 2024 Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju (SBCPRN) Veb dizajn i programiranje Tacit