Унутрашња организација

Павиљон I

Павиљон I

Амбулантно поликлиничка служба

У оквиру Амбулантно–поликлиничке службе спроводе се следеће активности:

 1. специјалистички лекарски прегледи (физијатар, дечији неуролог, педијатар), тријажа, дијагностика и спровођење неуроразвојног и ре/хабилитационог третмана;
 2. консултативни прегледи лекара других специјалности: специјалиста превентивне и дечије стоматологије, специјалиста дечије хирургије и ортопедије, специјалиста радиологије, специјалиста клиничке фармакологије;
 3. лекари раде према одређеном редоследу, уз претходно заказивање термина прегледа;
 4. дијагностичке процедуре: ехосонографска дијагностика (ултразвучни преглед централног нервног система и кукова), електроенцефалографија (ЕЕГ);
 5. амбулантни клинички преглед и консултација психолога, логопеда, дефектолога, социјалног радника;
 6. мултидисциплинарна процена, апликација и адаптација ортопедских помагала;
 7. праћење психомоторичког развоја одојчади са анамнестички и/или симптоматски ризичним развојем, која се упућују из развојних саветовалишта;
 8. терапијски третман кроз све видове терапијских приступа као што су: кинезитерапија, електро терапија, радна терапија, логопедски, психолошки, социјални и други третмани које се примењују у Специјалној болници.

Стационарна служба за хабилитационо рехабилитациони третман деце узраста од 7 до 18 година (Стационарна служба „А”)

 1. планира пријем, програм и процес хабилитације и рехабилитације као и едукације пацијената старости од 7 до 18 година;
 2. прати здравствено стање пацијената, лечи интеркурентна обољења и према потреби врши изолацију;
 3. прати терапијски третман, врши евалуацију постигнутих резултата, обезбеђује тимску обраду;
 4. заказује специјалистичке консултативне прегледе и дијагностичке процедуре;
 5. врши прескрипцију, пријем и контролу ортопедских помагала;
 6. обавља континуирано све видове терапијских поступака доступних у установи;
 7. врши васпитну и педагошку делатност за децу школског и предшколског узраста у сарадњи са школама: Основном школом за децу са церебралном парализом „Миодраг Матић” и Основном школом „Др Драган Херцог”;
 8. обезбеђује окупациону, забавну активност пацијената у слободно време.

Стационарна служба за хабилитационо рехабилитациони третман деце узраста од 1 до 7 године (Стационарна служба „Б”)

 1. планира пријем, програм и процес ре/хабилитације пацијената старости од 1 до 7 година;
 2. планира пријем мајки пратиља у циљу обучавања за третман са децом у кућним условима;
 3. прати здравствено стање пацијената, лечи интеркурентна обољења и према потреби врши изолацију;
 4. заказује специјалистичке консултативне прегледе и дијагностичке процедуре;
 5. прати терапијски третман, врши евалуацију постигнутих резултата, обезбеђује тимску обраду;
 6. врши прескрипцију, пријем и контролу ортопедских помагала;
 7. обавља континуирано све видове терапијских поступака доступних у установи;
 8. учествује у раду саветовалишта кроз рано откривање церебралне парализе и прати ризично рођену децу у циљу радне детекције и спровођења раног третмана церебралне парализе и других неуролошких стања.

Павиљон II

Павиљон II

Служба Дневне болнице и предпрофесионалног усмеравања и обучавања

У оквиру службе Дневне болнице и предпрофесионалног усмеравања и обучавања спроводе се следеће активности:

 1. планира пријем, програм и процес ре/хабилитације пацијената без старосног лимита;
 2. пружају се сви видови савремених терапијских приступа доступних у установи;
 3. обављају се поновни специјалистички и консултативни прегледи и лечење интензивним стимулативним хабилитационим третманом без издвајања из породице и социјалне средине;
 4. спроводи се видео ЕЕГ праћење;
 5. уз кинезитерапију користи се и електротерапија као и терапија у спортској сали и на спортском терену који се налазе у оквиру Дневне болнице;
 6. едукује родитеље кроз саветовалиште за родитеље и старатеље за третман у породици и животној средини пацијената;
 7. врши предпрофесионалну оријентацију и професионално оспособљавање;
 8. пацијентима школског узраста је, уз терапијски, омогућен и образовни програм. Укључени су у свакодневну наставу по специјалном програму у Основној школи за децу са церебралном парализом „Миодраг Матић” и наставу по редовном програму у Основној школи „Др Драган Херцог”.
 9. спроводи програм предпрофесионалног усмеравања и професионалног оспособљавања за пацијенте са одређеним степеном инвалидитета.
© 2024 Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију (СБЦПРН) Веб дизајн и програмирање Тацит