Актуелно

Увођење NIH Toolbox инструмента

СБЦПРН

У нашој установи се припрема пионирски пилот пројекат примене когнитивних тестова NIH Toolbox инструмента Америчког института за здравље (NIH — National Institutes of Health), на узрасту деце и младих до 18 година. У питању је мултидимензионални дигитални скуп алата, односно суптестова, намењених истраживачима и клиничарима за процену когнитивних, сензорних, моторичких и емоционалних функција деце од 3. године живота и одраслих свих календарских доби. Употреба дигиталних технологија у процени когнитивних функција деце и младих показује бројне предности у односу на „класично” психолошко тестирање. Једнообразност задавања и оцењивања, као и занимљивост садржаја су неке од њих. У склопу праћења деце са фрагилним X, као и пацијента са другим неуроразвојним сметњама који укључују поремећаје интелектуалног развоја, применом наведеног инструмента омогућавамо савременији и „пријатељскији” тестовни контекст за децу са којом се врло често отежано одржава добар однос сарадње.

© 2024 Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију (СБЦПРН) Веб дизајн и програмирање Тацит