Органи управљања

Органи управљања Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију су:

 1. ВД директора

  • Мр сц. мед. др Данијела Башчаревић, специјалиста физикалне и рехабилитационе медицине

  Помоћници директора

  • Др Велибор Новићевић, специјалиста педијатар, помоћник директора за медицинске послове
  • Југослав Стевановић, дипломирани економиста, помоћник директора за немедицинске послове
 2. Управни одбор

  • Предраг Видовић, доктор дефектолошких наука, заменик председника
  • Стефан Мирчић, дипломирани правник, члан
  • Ивана Стошић, доктор биолошких наука, члан
  • Дубравка Николић, виша медицинска сестра, члан
  • Др Снежана Бугарић, супспецијалиста дечије физијатрије, члан
 3. Надзорни одбор

  • Мирослав Стајић, специјалиста медицинске микробиологије, председник
  • Марко Николић, дипломирани правник, члан
  • Милена Виторовић, дипломирани фармацеут — медицински биохемичар, члан
  • Др Сања Остојић, специјалиста педијатар, члан

Стручни органи Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију су:

 1. Стручни савет

  • Др сц. мед. Сања Димитријевић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, председник
  • Др Снежана Гајић–Јовановић, специјалиста физикалне и рехабилитационе медицине,  заменик председника
  • Др Сања Остојић, специјалиста педијатар, члан
  • Др Јована Марковић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, члан
  • Марија Бојчић Ранковић, дипломирани психолог, члан
  • Весна Марјановић, специјалиста струковна медицинска сестра, главна сестра Болнице, присуствује састанцима и учествује у раду
 2. Етички одбор

  • Др Јелена Пешут, супспецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, председник
  • Др Снежана Гајић–Јовановић, специјалиста физикалне и рехабилитационе медицине, члан
  • Др Андријана Дикић, специјалиста превентивне и дечје стоматологије, члан
  • Душан Вуковић, дипломирани социјални радник, члан
 3. Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите

  • Саша Николић, специјалиста медицинске психологије, председник
  • Лидија Бањац, доктор дефектолошких наука, заменик председника
  • Др Дубравка Радуловић, супспецијалиста дечје физијатрије, члан
  • Др Снежана Гајић–Јовановић, специјалиста физикалне и рехабилитационе медицине, члан
  • Сања Петровић, дипломирани логопед, члан
  • Сузана Матовић, специјалиста струковна медицинска сестра, присуствује састанцима и учествује у раду
© 2024 Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију (СБЦПРН) Веб дизајн и програмирање Тацит