Актуелно

Издавачка делатност

СБЦПРН
 1. Завод за церебралну парализу и развојну неурологију, 35 година рада, Београд 1994. година.
 2. Детињство, хабилитација, интеграција, Београд 1997.
 3. Церебрална парализа — Размере проблема придружени поремећаји, Београд 1998.
 4. Хемиплегије једностране слабости тела у развојном периоду, Београд 1998.
 5. Од занемаривања и лишавања до злостављања и насиља, Дете ометено у развоју, Београд 1998.
 6. Floppy Child, Синдром млитавог детета и одојчета, Београд 1998.
 7. Церебрална парализа, Шта је то, Брошура, Београд 1999.
 8. Дете са церебралном парализом, Приручник за родитеље, Брошура, Београд 1999.
 9. Ретки синдроми и стања, Дечија церебрална парализа, неки диференцијално дијагностички проблеми, Београд 2000.
 10. Ретки синдроми и стања ИИ, Дечија церебрална парализа, неки диференцијално дијагностички проблеми, Београд 2001.
 11. Звук, глас, говор — Дете са церебралном парализом, Београд 2000.
 12. Рано откривање, дијагностика и третман поремећаја психомоторног развоја — Церебрално угрожено дете са церебралном парализом и сродним стањима, Београд 2002.
 13. Психосоцијална подршка појединцу и породици, Дете са церебралном парализом, Лица са посебним потребама, Београд 2003.
 14. Пословни кодекс, Београд 2008.
 15. 50 година рада 1958. — 2008. Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд 2008.
 16. 60 година рада 1958. — 2018. Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд 2018.
© 2024 Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију (СБЦПРН) Веб дизајн и програмирање Тацит