Актуелно

Процена развоја превремено рођене деце са факторима ризика применом Бејли скале

Превремено рођено дете

Од почетка 2023. године у оквиру Одсека за психологију се одвија програм праћење превремено рођене деце са вишеструким факторима ризика применом Бејли скале за процену развоја мале деце и одојчади (Bayley Scales Of Infant and Toddler Development III). Бејли скала је најчешће коришћени инструмент у свету за психодијагностику раног развоја. Примењује се већ од првих месеци живота бебе, односно од најранијег коригованог узраста превремено рођене деце. Ова инструмент омогућава рану детекцију одступања од за дететов узраст очекиваног развоја моторичких, сазнајних, говорно–језичких и социјално–емоционалних функција одојчади и мале деце до узраста од 3 и по године. Такође, применом Бејли скале имамо увид у напредовање развоја детета и ефекте примењених стимулативних третмана у нашој установи.

© 2024 Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију (СБЦПРН) Веб дизајн и програмирање Тацит