Specijalna bolnica
za cerebralnu paralizu
i razvojnu neurologiju

Organizacija

Ambulantno-polikliničko odeljenje Stacionari Dnevna bolnica

Stacionari

Na predlog ambulantnog lekara, deca kod kojih postoji potreba za intenzivnim, svakodnevnim tretmanom se primaju na jedno od dva stacionarna odeljenja.

- B odeljenje

Na B odeljenju specijalizovanom za rad sa najmlađim i starijim predškolskim uzrastom, stručni tim obavlja potrebne dopunske dijagnostičke preglede i definiše terapijski plan, individualno određen za svako dete. Majke pratilje se obučavaju vežbama i procedurama, kako bi mogle, i nakon izlaska iz Bolnice, nastaviti sa podsticanjem pravilnog razvoja svoga deteta.

Majke pratilje su sa svojom decom smeštene u jednokrevetne, dvokrevetne ili četvorokrevetne sobe. Postoji i zajednički dnevni boravak i kompletno opremljena kuhinja sa trpezarijom.

- A odeljenje

Deci školskog uzrasta je omogućeno da, pored svakodnevnog habilitacionog tretmana pohađaju i školu prema redovnom ili specijalnom programu.

Dug boravak u bolnici je olakšan svakodnevnim radom sa vaspitačima, muzikoterapijom, kompjuterskim radionicama, psihološkim radionicama, kao i savetodavnim radom psihologa. Povremeno se organizuju izleti u prirodu, posete pozorištu i bioskopu, ili kontakti sa vršnjacima iz drugih beogradskih osnovnih škola.