Specijalna bolnica
za cerebralnu paralizu
i razvojnu neurologiju

Kontakt

Paviljon I

- Ambulantno-polikliničko odeljenje
- Stacionari

adresa:

Sokobanjska 17a,
11040 Beograd

telefoni:

centrala:
+381 (0) 11 / 266 77 55
fax:
+381 (0) 11 / 266 85 80

Paviljon II

- Dnevna bolnica
- Kabineti za profesionalnu orijentaciju

adresa:

Braće Jerkovića 5,
11010 Beograd

telefoni:

centrala:
+381 (0) 11 / 2468 111
fax:
+381 (0) 11 / 397 39 04

Site: www.sbcprn.com
e-mail: office@sbcprn.com
žiro račun: 840-564661-56
PIB: 100184296

Direktor:
Dr Mirjana Bošković
telefon: +381 (0) 11 / 266 79 61